Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nysa

Nysa, Szopena 5

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej formacji, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki.

Jej główny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • działania ratownicze

  • gaszenie pożarów

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • udzielanie pierwszej pomocy

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Nysie należy między innymi:

  • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

  • włączenie lub wyłączenie instalacji i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo poszkodowanych osób oraz ratowników

  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń

  • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Jeżeli zauważysz pożar, jesteś świadkiem wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.